MAMUSKA TOKYO - Programme 05.07.08

ASAHI ART SQUARE
ASAKUSA, TOKYO


Photo: Chizu Koike


《 name / title 》

Pink guma / Onion mother

705 Moving Co. / KOTATU

Hashimoto Masahiko / Time

GOTOH SHIGERU DYNAMAITS / ETUDE#098 KIZAMI

HEAVY FUN SAYOKO / - LA BELLA DONNA -

yoko taketani / ー vision ー

Princess Ruriko and Her Huge Sea Manmal / Princess Ruriko and Her Huge Sea Mammal

SHINJI SHISHIKURA / BuCone & BuckoP

no shoes / missing rain

Satoru Hirashima , Mitsuaki Matsumoto / uno y medio